Opinnäytetöiden ohjaus

TietoQ:ssa opinnäytetöitä ohjaavilla on laaja ja pitkä kokemus korkeakouluopiskelijoiden ohjaamisesta. Osaamisalueita ovat yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja sosiologia), terveystieteet ja tekniset tieteet.

Hallitsemme sekä laadulliset että määrälliset tutkimusmenetelmät. Autamme koko tukimusprosessin eri vaiheissa, sisältäen

  • tiedonhaun
  • tutkimussuunnitelman laadinnan
  • aineiston keruun ja sen eri menetelmät
  • aineiston luokittelun ja analyysin
  • tutkimusraportin valmistelun.

Opintojen ohjausta antavat Tarja Aaltonen, Helena Laaksonen, Varpu Lipponen, Eriikka Oinonen, Hannele Palukka, Pertti Palukka ja Tiina Tiilikka.

Annamme sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Ohjauksen hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti.