Hannele Palukka

Hannele Palukka on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä. Hänen tutkimuksensa kohdistuvat työn organisointiin ja työelämän suhteisiin sekä ohjaamisen ja kouluttamisen käytäntöihin turvallisuuskriittisissä toimintaympäristöissä.

Hannele on johtanut useita Tampereen yliopiston eri yksiköissä toteutettuja tutkimushankkeita ja menestynyt tutkimusrahoituksen hankinnassa. Hankkeiden rahoittajina ovat toimineet esim. Työsuojelurahasto ja Koneen Säätiö.

Hannelen yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Finavia Oyj, Finnair Oyj ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ensihoitokeskus. Tutkimustyönsä lisäksi hän on osallistunut tohtori- ja tutkijakoulutuksen kehittämiseen. 

Ota yhteyttä Hanneleen sähköpostilla hannele.palukka (at) tietoq.fi.