Eriikka Oinonen

Eriikka Oinonen on sosiologi ja yhteiskuntatieteiden tohtori.

Sosiologia tieteenalana tarkastelee yhteiskuntaa kokonaisuutena ja ihmistä yhteiskunnan jäsenenä. Sosiologia tutkii niin yksilöiden ja ryhmien välistä sosiaalista vuorovaikutusta, erilaisia yhteisöjä ja organisaatioita kuin kokonaisia yhteiskuntia ja maailmanjärjestelmiä.

Eriikka on tutkimuksissaan keskittynyt tarkastelemaan perheinstituutiota, sen muutosta ja merkitystä erilaisissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Eriikan toinen tutkimuksellinen teema on siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen eri aikoina, erilaisissa yhteiskunnissa. Sosiologinen mielenkiinto kohdistuu erityisesti yhteiskuntia ja maita vertailevaan tutkimukseen sekä yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden analysointiin.

Tällä hetkellä Eriikka työskentelee Tampereen yliopiston Sosiaalitutkimuksen laitoksella tutkijana ja tuntiopettajana.