Työnohjaus

Työstä toimivaa – tuuletetaan ja tutkaillaan yhdessä!

Työnohjaus on työn, työroolin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten, tunteiden ja mielikuvien tutkimista ja jäsentämistä uutta luovasti yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaus tukee työhyvinvointia ja edistää ammatillista kasvua. Työnohjauksen keskeinen menetelmä on keskustelu. Ohjauksessa käsitellään joko yksittäistä työntekijää tai ryhmää askarruttavia työtilanteita, pohditaan omia toimintatapoja, suhdetta työhön sekä itseä eri rooleissa. Näkökulmana tarkastelussa ovat ajatukset, kokemukset, kysymykset, tunteet ja ideat. Työnohjauksessa korostetaan nimenomaan ohjattavien aktiivisen ja oma-aloitteisen tutkivan otteen merkitystä.

Työnohjaus tukee työntekijän ammatillista kehittymistä, työn hallintaa ja sellaisten henkilökohtaisten edellytysten kehittämistä, joita tarvitaan työn korkealaatuisessa toteuttamisessa. Työyhteisön kannalta työnohjaus auttaa parantamaan palvelujen tasoa ja laatua sekä kehittää työntekijän ammattitaitoa ja auttaa häntä jaksamaan työssään. Onnistuessaan työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön energiaa, jota tarvitaan erilaisten ongelmien, keskeneräisten ja hankalien asioiden hoitamisessa.

Työnohjauksesta TietoQ:ssa vastaavat Varpu Lipponen, Riikka Kivimäki ja Tiina Tiilikka. Ota yhteyttä sähköpostilla etunimi.sukunimi@tietoq.fi.