Tutkimus

TietoQ toteuttaa sekä omia tutkimusprojekteja että tilaustutkimuksia.

Toimimme yhteistyökumppaneina omilla erityisosaamisalueillamme. Konsultoimme organisaatioita tutkimus- ja kehittämishauissa (EU, Tekes ja säätiöt).