Varpu Lipponen

Varpu Lipponen on sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, opettaja, filosofian maisteri ja terveystieteiden tohtori.

Hoitotiede tieteenalana tarkastelee tervettä ja sairasta ihmistä kokonaisvaltaisesti eri ikä- ja kehitysvaiheissa, elämäntilanteissa ja elinympäristöissä. Lisäksi hoitotieteen kiinnostuksen kohteita ovat hoitotyön erilaiset toiminnot, niihin liittyvä päätöksenteko sekä hoitotyön toimintojen vaikutukset ihmisen terveydentilaan, selviytymiseen, hyvinvointiin ja käyttäytymiseen.

Varpu on tutkimuksessaan keskittynyt kuolevan potilaan hoitoa koskeviin kysymyksiin sekä hoitotieteen että filosofian näkökulmista. Varpu on myös koulutettu työnohjaaja.

Ota yhteyttä Varpuun sähköpostilla varpu.lipponen (at) tietoq.fi.