Tiina Tiilikka

Tiina Tiilikka on sosiologi ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Tiina on koulutukseltaan myös yhteiskunnallisten aineiden opettaja ja työnohjaaja.

Tiina on selvittänyt sosiologian alan väitöskirjassaan sairauksien kulttuurisia merkityksiä. Tutkimus käsittelee asiantuntijoiden tapaa kirjoittaa tuberkuloosista ja aidsista vuosina 1946 – 1996.

Tiina on tutkinut terveydenhuollon vuokratyötä ja perusterveydenhuollon ulkoistamista. Tutkimuksissaan hän on selvittänyt vuokratyöntekijöinä toimivien hoitajien ja lääkäreiden subjektiivisia kokemuksia vuokratyöstä ja terveysasemien ulkoistamisprosessista. Tiina on myös perehtynyt ensihoidon ja sairaankuljetuksen toimintakäytänteisiin. Nykyisin hän tutkii vanhusten tilannetta yhteiskunnassamme erityisesti hyvän elämän näkökulmasta. Tiina on myös mukana projektissa, jossa selvitetään kolmannen sektorin tehtäviä ja yhteiskunnan muutosta 1970-luvulta nykypäivään. Projekti on jatkoa Tiinan aiemmille suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää koskeville tarkasteluille.

Ota yhteyttä Tiinaan sähköpostilla tiina.tiilikka (at) tietoq.fi.